SZUKAJ   

 
Sprawy w urzędzie

 
Strona główna
Menu:
GMINA ZADZIM
OGŁOSZENIA
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
RADA GMINY
STATUT GMINY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
FINANSE
WÓJT GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZENIA WÓJTA
OFERTY PRACY
PORADNIK INTERESANTA - JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
WZORY DOKUMENTÓW
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
OCHRONA ŚRODOWISKA
REFERENDA I WYBORY

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zadzim

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011

DOSTĘP DO INFORMACJI
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ZADZIMIU
KULTURA I SPORT
KONTROLA ZARZĄDCZA
Organizacje pozarządowe
Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Zadzim
"NASZE WIEŚCI" - BIULETYN
Biuletyn Informacyjny SP ZOZ w Poddębicach
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr instytucji kultury
Podmioty:
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne

Redaktor strony
Marcin Żołnierkiewicz
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2014-08-29 08:28
Ostatnia zmiana: 2014-08-29 08:42
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:558
Wszystkie strony:1340444

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Zadzimiu
Zadzim 44, 99 232 Zadzim, pow. poddębicki
telefon: 043 678 61 83
fax: 043 678 66 60
e-mail: ug_zadzim@wp.pl
strona: www.gminazadzim.plWYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 
Dostępne podkategorie:
 
>> Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zadzim
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-08-29 08:35:12
2 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-08-29 08:37:25
3 UCHWAŁA NR XLIII/289/2014 RADY GMINY W ZADZIMIU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/155/12 Rady Gminy Zadzim z dnia 20.12.2012 r. w sprawie podziału gminy Zadzim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014-09-02 09:17:52
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 02 września 2014 Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy oraz Wójta Gminy Zadzim, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-02 09:20:20
5 Postanowienie Nr 712-720-1/14 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19.09.2014 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
2014-09-24 08:14:43
6 Załącznik 26 do postanowienia Nr 712-720-1/14 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19.09.2014 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu
2014-09-24 08:16:44
7 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu
2014-09-24 09:35:36
8 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej W Zadzimiu
2014-09-24 08:59:26
9 Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Poddębicach
2014-09-24 14:14:41
10 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. + Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
2014-09-25 14:54:10
11 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej W Zadzimiu (od 24.09.2014 do 07.10.2014)
2014-09-26 11:28:09
12 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu (od 08.10.2014 do 17.10.2014)
2014-10-06 15:25:36
13 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Przedłużenie terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy w okręgu nr 1
2014-10-10 09:47:23
14 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu Przedłużenie terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy w okręgu nr 15
2014-10-10 09:47:45
15 Obwieszczenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 15 października 2014 podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-16 15:25:20
16 Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu z dn. 24.10.2014 w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
2014-10-24 14:17:16
17 Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu z dn. 24.10.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-24 13:57:20
18 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Zadzim w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-24 14:15:21
19 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zadzim w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-24 14:16:07
20 Postanowienie Nr 712-714-32/2014 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Zadzim w kadencji przypadającej na lata 2014-2018
2014-11-27 10:58:00