SZUKAJ   

 
Sprawy w urzędzie

 
Strona główna
Menu:
GMINA ZADZIM
OGŁOSZENIA
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
RADA GMINY
STATUT GMINY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
FINANSE
WÓJT GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZENIA WÓJTA
OFERTY PRACY
PORADNIK INTERESANTA - JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
WZORY DOKUMENTÓW
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
OCHRONA ŚRODOWISKA
REFERENDA I WYBORY
DOSTĘP DO INFORMACJI
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ZADZIMIU

ZARZĄDZENIE NR 144/IV/05 WÓJTA GMINY ZADZIM Z DNIA 22 LISTOPADA 2005 R.

KULTURA I SPORT
KONTROLA ZARZĄDCZA
Organizacje pozarządowe
Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Zadzim
"NASZE WIEŚCI" - BIULETYN
Biuletyn Informacyjny SP ZOZ w Poddębicach
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr instytucji kultury
Podmioty:
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-11-24 09:10
Ostatnia zmiana: 2007-12-28 11:26
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1520
Wszystkie strony:1340449

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Zadzimiu
Zadzim 44, 99 232 Zadzim, pow. poddębicki
telefon: 043 678 61 83
fax: 043 678 66 60
e-mail: ug_zadzim@wp.pl
strona: www.gminazadzim.plZARZĄDZENIE NR 144/IV/05 WÓJTA GMINY ZADZIM Z DNIA 22 LISTOPADA 2005 R. 

                          Zarządzenie Nr  144/IV/05  

Wójta  Gminy  Zadzim  

    z dnia  22 listopada 2005 r. 

 

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w  Urzędzie Gminy w Zadzimiu "

 

         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1203) oraz art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71 oraz Nr 122, poz. 1020 )   zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza  się  "Regulamin naboru na wolne  na stanowiska urzędnicze w  Urzędzie Gminy w Zadzimiu” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza  się  Zastępcy Wójta Zadzim.

  

§ 3

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.