SZUKAJ   

 
Sprawy w urzędzie

 
Strona główna
Menu:
GMINA ZADZIM
OGŁOSZENIA
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
RADA GMINY
STATUT GMINY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
FINANSE
WÓJT GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAPYTANIA OFERTOWE

PRZETARGI

ZARZĄDZENIA WÓJTA
OFERTY PRACY
PORADNIK INTERESANTA - JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
WZORY DOKUMENTÓW
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
OCHRONA ŚRODOWISKA
REFERENDA I WYBORY
DOSTĘP DO INFORMACJI
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ZADZIMIU
KULTURA I SPORT
KONTROLA ZARZĄDCZA
Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Zadzim
Organizacje pozarządowe
"NASZE WIEŚCI" - BIULETYN
Biuletyn Informacyjny SP ZOZ w Poddębicach
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr instytucji kultury
Podmioty:
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne

Redaktor strony
Marcin Żołnierkiewicz
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2014-12-08 13:39
Ostatnia zmiana: 2014-12-08 13:39
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:5342
Wszystkie strony:1340426

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Zadzimiu
Zadzim 44, 99 232 Zadzim, pow. poddębicki
telefon: 043 678 61 83
fax: 043 678 66 60
e-mail: ug_zadzim@wp.pl
strona: www.gminazadzim.plZAPYTANIA OFERTOWE 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Zapytanie ofertowe dot. wykonywania usługi kominiarskiej w budynkach podległych gminie Zadzim
2014-01-13 14:06:56
2 Zapytanie ofertowe Przygotowanie programu optymalizacji zadłużenia wraz ze wsparciem emisji obligacji dla Gminy Zadzim
2014-01-30 13:07:54
3 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Przygotowanie programu optymalizacji zadłużenia wraz ze wsparciem emisji obligacji dla Gminy Zadzim
2014-02-14 12:16:32
4 Zapytanie ofertowe Wykonanie pylonów informacyjnych (witacze) dla Urzędu Gminy w Zadzimiu
2014-03-12 08:42:15
5 Zapytanie ofertowe Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie opinii o klasyfikacji akustycznej na terenie gminy Zadzim w 2014r
2014-04-18 14:16:10
6 Zapytanie ofertowe Modernizacja oświetlenia ulicznego w Otoku i Bratkowie
2014-04-25 09:34:30
7 Zapytanie ofertowe Dotyczy wykonania ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie gminy Zadzim
2014-07-09 15:35:01
8 Zapytanie ofertowe Modernizacja placu zabaw w Kłoniszewie
2014-09-12 09:34:51
9 Zapytanie ofertowe Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości ok. 30000 litrów dla potrzeb kotłowni Zespołu Szkół w Zygrach i kotłowni SP ZOZ w Zadzimiu, gm. Zadzim, pow. poddębicki, woj. łódzkie.
2014-09-29 14:07:22
10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja placu zabaw w Kłoniszewie
2014-10-02 08:11:51
11 Zapytanie ofertowe Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Zadzim, Zespołu Szkół w Zadzimiu i Zespołu Szkół w Zygrach - telefonia stacjonarna, usługi dostępu do internetu oraz telefonia komórkowa
2014-10-02 11:15:15
12 Zapytanie ofertowe Dotyczy: utrzymania przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Zadzim w sezonie zimowym 2014/2015
2014-10-28 10:28:45
13 Zapytanie ofertowe Wykonanie usługi kominiarskiej w budynkach podległych gminie Zadzim
2014-12-08 13:20:50
14 Zapytanie ofertowe Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Zadzim w 2015 r.
2014-12-08 13:23:20
15 Zapytanie ofertowe Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie opinii o klasyfikacji akustycznej na terenie gminy Zadzim w 2015 roku
2014-12-12 15:25:35
16 Zapytanie ofertowe Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zadzim oraz konserwację i przeglądy okresowe urządzeń elektrycznych w budynkach hydroforni i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zadzim w 2015 roku
2014-12-12 15:27:09
17 Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania pn "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zadzim oraz konserwację i przeglądy okresowe urządzeń elektrycznych w budynkach hydroforni i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zadzim w 2015 roku"
2014-12-29 15:52:27
18 Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania pn " Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie opinii o klasyfikacji akustycznej na terenie gminy Zadzim w 2015 roku"
2014-12-29 15:53:01
19 Zapytanie ofertowe Nadzór i obsługa gminy Zadzim w zakresie BHP i P.Poż zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
2014-12-30 14:59:38
20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nadzór i obsługa gminy Zadzim w zakresie BHP i P.Poż zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
2015-01-16 15:32:54
21 Zapytanie ofertowe Nadzór i obsługa gminy Zadzim w zakresie BHP i P.Poż zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
2015-01-21 08:36:42
22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nadzór i obsługa gminy Zadzim w zakresie BHP i P.Poż zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
2015-01-28 14:32:34