SZUKAJ   

 
Sprawy w urzędzie

 
Strona główna
Menu:
GMINA ZADZIM
OGŁOSZENIA
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
RADA GMINY
STATUT GMINY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
FINANSE
WÓJT GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZENIA WÓJTA
OFERTY PRACY
PORADNIK INTERESANTA - JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Działalność gospodarcza

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów

Sprawy zameldowania i wymeldowania

Świadczenia rodzinne

Dowód osobisty

Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu

Stypendia

WZORY DOKUMENTÓW
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
OCHRONA ŚRODOWISKA
REFERENDA I WYBORY
DOSTĘP DO INFORMACJI
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ZADZIMIU
KULTURA I SPORT
KONTROLA ZARZĄDCZA
Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Zadzim
Organizacje pozarządowe
"NASZE WIEŚCI" - BIULETYN
Biuletyn Informacyjny SP ZOZ w Poddębicach
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr instytucji kultury
Podmioty:
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-04-13 09:18
Ostatnia zmiana: 2007-03-28 11:20
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1616
Wszystkie strony:1340431

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Zadzimiu
Zadzim 44, 99 232 Zadzim, pow. poddębicki
telefon: 043 678 61 83
fax: 043 678 66 60
e-mail: ug_zadzim@wp.pl
strona: www.gminazadzim.plZezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 

Sposób załatwienia sprawy:  

 

 

Wycięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem Wójta Gminy Zadzim, wydanym na wniosek władającego nieruchomością.   

 

 

Wymagane dokumenty:   

 

 

~ WNIOSEK   

 

 

Wniosek powinien zawierać:  

 

 

 1. ilość, gatunki i obwody (mierzone na wys. 1.3 m) drzew lub gatunki w m2

   

 2. przyczynę planowanej wycinki lub przesadzenia, jej planowany termin oraz przeznaczenie terenu

   

 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do władania terenem lub upoważnienie do działania w imieniu władającego nieruchomością, nr działki i ark. mapy

   

 4. mapka lub szkic działki z naniesionym drzewem lub krzewami przeznaczonymi do usunięcia   

   

   

Opłaty:   

-  od wniosku - opłata skarbowa 5,00 zł
-  od każdego załącznika – opłata skarbowa 0,50 zł.,
-  za zezwolenie – opłata skarbowa 20,00 zł      

 

 

Termin załatwienia sprawy:  

 

- do 30 dni   

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:   

 

 

Urząd Gminy Zadzim, pokój nr 7, (043) 678-60-61   

 

 

Dodatkowe informacje:   

 

 

Wycięcie drzew i krzewów nie wymaga pozwolenia w przypadku: 

 

 

-  drzew i krzewów owocowych, z wyjątkiem nieruchomości wpisanych do

   rejestru zabytków  

-  drzew i krzewów sadzonych na plantacjach  

-  drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat  

-  drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze   

 

 

Tryb odwoławczy:  

 

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

 

Podstawa prawna:  

 

 

1. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92  

    z 2004 r. poz.880, z późniejszymi zmianami),  

 

 

2. Ustawa z 9 września 2000r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r.  

    Nr 253 poz. 2532 z późniejszymi zmianami)